منو
سبد خرید شما

گاز رومیزی

اجاق گاز رومیزی رمگا Romega 590
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 590
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 590-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط   مشخصات مدل 590 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ..
3,050,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 580R
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 580R-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز راست   مشخصات مدل 580R سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ..
3,000,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 580
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 580-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط   مشخصات مدل 580 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ..
3,000,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 540T
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 540T-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط   مشخصات مدل 540T سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ..
3,000,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 520T
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 520T-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط   مشخصات مدل 520T سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ..
2,910,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 501TW
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 501TW-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط- نما سفید الترا کلیر   مشخصات مدل 501TW سازنده رمگا-Rome..
3,000,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 501TB
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 501TB-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط   مشخصات مدل 501TB سازنده رمگا-Romega جنس-رن..
2,975,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 501DR
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری R501DR-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط-  مجهز به سیستم کنترل لمسی دیجیتالی   مشخصات مدل 501DR ..
3,375,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 501D
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 501D-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی- پلوپز وسط-  مجهز به سیستم کنترل لمسی دیجیتالی   مشخصات مدل 501D سا..
3,375,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 570R
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 570R-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی ساباف   مشخصات مدل 570R سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ت..
3,090,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 570
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 570-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی ساباف   مشخصات مدل 570 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ تما..
3,090,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 560T
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 560T-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی ساباف   مشخصات مدل 560T سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ت..
3,000,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 550T
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 550T-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی ساباف   مشخصات مدل 550T سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ت..
3,275,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 502T
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 502T-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی مربعی   مشخصات مدل 502T سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ش..
3,015,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 401
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 401-چهار شعله-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی   مشخصات مدل 401 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ شیشه ای(طرح دار)-مشکی ..
2,365,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 301
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 301-سه شعله-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی   مشخصات مدل 301 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ شیشه ای(طرح دار)-مشکی ..
2,050,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 201
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 201-دو شعله-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی   مشخصات مدل 201 سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ شیشه ای-مشکی گارانت..
1,455,000 تومان
اجاق گاز رومیزی رمگا Romega 502S
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 502S
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 502S-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت استیل مربعی   مشخصات مدل 502S سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ش..
0 تومان
اجاق گاز رومیزی رمگا Romega 502RS
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 502RS
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 502RS-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت استیل مربعی   مشخصات مدل 502RS سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ ..
0 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 502R
مشخصات کلي: اجاق گاز صفحه ای رمگا سری 502R-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-فندک خودکار پشت شير-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پیلت لعابی   مشخصات مدل 502R سازنده رمگا-Romega جنس-رنگ شیشه ای..
2,925,000 تومان
نمایش 1 تا 20 از 27 (2 صفحه)