منو
سبد خرید شما

کولر گازی (اسپلیت سرد-گرم)

کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-36-CPO کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-36-CPO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 36-CPO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-36-CPO-قدرت 36000 کمپرسور پیستونی-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف گرید B -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی-قابلیت کارکرد تا دمای ٥٤ درجه سانتیگراد   مشخصات مدل..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-303-CPO کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-303-CPO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 303-CPO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-303-CPO-قدرت 30000 کمپرسور پیستونی-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف گرید B -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی-قابلیت کارکرد تا دمای ٥٤ درجه سانتیگراد   مشخصات مد..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-243-CPO کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-243-CPO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 243-CPO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-243-CPO-قدرت 18000 کمپرسور پیستونی-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف گرید B -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی-قابلیت کارکرد تا دمای ٥٤ درجه سانتیگراد   مشخصات مد..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-183-CPO کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-183-CPO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 183-CPO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-183-CPO-قدرت 18000 کمپرسور پیستونی-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف گرید B -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی-قابلیت کارکرد تا دمای ٥٤ درجه سانتیگراد   مشخصات مد..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-123-CRO کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-123-CRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 123-CRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت فقط سرد کرال Coral-123-CRO-قدرت 12000 کمپرسور پیستونی-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف گرید B -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی-قابلیت کارکرد تا دمای ٥٤ درجه سانتیگراد   مشخصات مد..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-301-HCRO کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-301-HCRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 301-HCRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-301-HCRO-قدرت 30000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گرید A -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 301-HCRO سازند..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-241-HCRO کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-241-HCRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 241-HCRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-241-HCRO-قدرت 24000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گرید A -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 241-HCRO سازند..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-181-HCRO کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-181-HCRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 181-HCRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-181-HCRO-قدرت 18000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گرید A -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 181-HCRO سازند..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-121-HCRO کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-121-HCRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 121-HCRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-121-HCRO-قدرت 12000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گرید A -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 121-HCRO سازند..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-091-HCRO کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-091-HCRO
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 091-HCRO
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-091-HCRO-قدرت 9000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گرید A -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 091-HCRO سازنده..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-301-HCRI کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-301-HCRI
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 301-HCRI
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-301-HCRI-قدرت 30000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گریدA کاهش مصرف انرژی تا ٦٥% -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 301-..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-241-HCRI کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-241-HCRI
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 241-HCRI
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-241-HCRI-قدرت 24000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گریدA کاهش مصرف انرژی تا ٦٥% -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 241-..
0 تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-181-HCRI کولر گازی اسپلیت اینورتر سرد و گرم کرال Coral-181-HCRI
ناموجود
تولیدکننده: کرال-Coral مدل: 181-HCRI
مشخصات کلی: کولر گازی اسپلیت سرد و گرم کرال Coral-181-HCRI-قدرت 18000 کمپرسور روتاری-استفاده از گاز سازگار با محیط زیست- مصرف پایین گریدA کاهش مصرف انرژی تا ٦٥% -پرتاب باد بیش از ١٠ متر -٥ سال ضمانت کمپرسور از زمان نصب-١٤٤ ماه وارانتی   مشخصات مدل 181-..
0 تومان
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)