منو
سبد خرید شما
هزینه ارسال اولین خریدتان مهمان ما هستید!

رمگا-Romega

تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 704D
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
8,410,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 604DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 604DF- تمام استیل-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل) دارای فن و یجیتال   مشخصات کلی مدل 604DF سازنده رمگا-Romega جنس ..
8,045,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 604D
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 604D- تمام استیل-ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)دارای دیجیتال   مشخصات کلی مدل 604D سازنده رمگا-Romega جنس لعاب..
7,995,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 1026DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 1026DF- سفید لعابی، دارای سیستم کنترل لمسی دیجیتالی بسیار زیبا با فن داخل فر جهت بهبود و یکنواختی گرمای داخل فر- ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)، این سری از اجاق گاز های رمگا مجهز به فر گازی..
8,880,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 1024DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 1024DF- سفید لعابی، دارای سیستم کنترل لمسی دیجیتالی بسیار زیبا با فن داخل فر جهت بهبود و یکنواختی گرمای داخل فر- ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)، این سری از اجاق گاز های رمگا مجهز به فر گازی..
8,465,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 1016DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 1016DF- استیل دارای سیستم کنترل لمسی دیجیتالی بسیار زیبا با فن داخل فر جهت بهبود و یکنواختی گرمای داخل فر- ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل) مشخصات کلی مدل ..
8,725,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 1014DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 1014DF- سفید لعابی دارای سیستم کنترل لمسی دیجیتالی بسیار زیبا با فن داخل فر جهت بهبود و یکنواختی گرمای داخل فر- ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل) مشخصات کلی مد..
8,305,000 تومان
اجاق گاز فر دار رمگا Romega 704F اجاق گاز فر دار رمگا Romega 704F
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 704F
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
0 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 704
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
8,255,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 606
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
8,255,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 316D
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
7,300,000 تومان
اجاق گاز فر دار رمگا Romega 316 اجاق گاز فر دار رمگا Romega 316
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 316
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
0 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 314DF
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
7,941,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 314D
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
6,900,000 تومان
اجاق گاز فر دار رمگا Romega 314 اجاق گاز فر دار رمگا Romega 314
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 314-Black
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
0 تومان
اجاق گاز فر دار رمگا Romega 314 اجاق گاز فر دار رمگا Romega 314
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 314
مشخصات کلي: ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-فر خود تميز شونده(Self Clean)-سه موتور جوجه گردان-سر شعله DTS طرح SABAF ايتاليا-24 ماه ضمانت پس از تاريخ نصب محصول-پايه هاي استيل قابل تنظيم-پنج شعله-تايمر اتوماتيک قطع جريان گاز - شعله زماندار دو ساعته   مشخصات مدل..
0 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 916DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 916DF- استیل-دیجیتال-فن دار -ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)   مشخصات کلی مدل 916DF سازنده رمگا-Romega جنس استی..
8,570,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 916D
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 916D- استیل-دیجیتال -ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)   مشخصات کلی مدل 916D سازنده رمگا-Romega جنس استیل،نما رفل..
8,505,000 تومان
اجاق گاز فر دار رمگا Romega 914F اجاق گاز فر دار رمگا Romega 914F
ناموجود
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 914F
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 914F-فن دار -ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)-شیشه درب فر نما رفلکس مشخصات کلی مدل 914F سازنده رمگا-Romega جنس صفحه رویه لعاب-سف..
0 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 914DF
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 914DF- استیل-دیجیتال-فن دار -ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل)   مشخصات کلی مدل 914DF سازنده رمگا-Romega جنس صفحه ر..
8,150,000 تومان
تولیدکننده: رمگا-Romega مدل: 914D
مشخصات کلی: اجاق گاز فر دار رمگا Romega 914D-دیجیتال -ترموکوبل صفر ثانيه(Top Time)-صفحه رويه يک تيکه شبکه چدني-مجهز به سیستم ایمنی فر (قطع کن وترموکوپل) مشخصات کلی مدل 914D سازنده رمگا-Romega جنس صفحه رویه لعاب-سفید ضمانت ..
8,090,000 تومان
نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)